تحقیق در مورد پدافند پرتو شیمیایی

Mahdieh Farahmand
The following are the creative, novel ideas generated by AhaApple using AI + brainstorming techniques + innovative techniques simultaneously:
 1. ماده ی موثر :تست کردن ترکیبات شیمیایی جدید برای مقابله با پرتوهای شیمیایی
 2. سطح نگهداری :بررسی روش های جدید برای افزایش سطح پدافند در برابر پرتوهای شیمیایی
 3. فیلتر شیمیایی :طراحی و ساخت فیلترهایی برای تصفیه هوا از پرتوهای شیمیایی
 4. الیاف قایقرانی :تحقیق درباره انواع الیاف قوی جهت استفاده در ساخت لباس های مقاوم به پرتوهای شیمیایی
 5. رنگ شیمیایی :تولید رنگ هایی که سطح مقاومت بالا در برابر پرتوهای شیمیایی داشته باشد
 6. ساختمان سازگار با پرتو :بررسی و ارزیابی مصالح و تکنولوژی های ساختمانی برای مقابله با پرتوهای شیمیایی
 7. دزیمتر شیمیایی :طراحی سامانه هایی جهت اندازه گیری دقیق دز پرتوهای شیمیایی
 8. ماسک حفاظتی :تولید ماسک هایی که از پرتوهای شیمیایی محافظت کنند
 9. اقدام پیشگیرانه :طراحی برنامه های آموزشی و آگاهی بخشی جهت پیشگیری از اثرات پرتوهای شیمیایی
 10. روش های تصفیه آب :بررسی روش های پیشرفته جهت تصفیه آب از پرتوهای شیمیایی
 11. لاک پوشش دهنده :ساخت لاک هایی که از سطح مقاومیت بالا در برابر پرتوهای شیمیایی برخوردار باشند
 12. سازه مقاوم :طراحی سازه ها و وسایلی که مقاومت بالا در برابر پرتوهای شیمیایی داشته باشند
 13. تجهیزات حفاظتی :ساخت و تولید تجهیزات ایمنی جهت محافظت از افراد در برابر پرتوهای شیمیایی
 14. حفاظت زیست محیطی :تحقیق درباره روش های حفاظت از محیط زیست در برابر پرتوهای شیمیایی
 15. روش های ایمنی :آموزش روش های ایمنی و پیشگیری به افراد در مقابل پرتوهای شیمیایی
 16. مواد جدید :تحقیق و تولید مواد جدید با خاصیت مقاومت بالا در برابر پرتوهای شیمیایی
 17. تعمیر و نگهداری :تولید راهکارهایی برای تعمیر و نگهداری محصولات دچار خرابی جرای پرتوهای شیمیایی
 18. کتابخانه مواد :تجمیع دانش مواد شیمیایی جهت مقابله با پرتوهای شیمیایی در یک کتابخانه مرجع
 19. سازنده ایمن :ارائه راهکارها و راهنماهایی برای ایمن سازی ابزارها و ماشین آلات در برابر پرتوهای شیمیایی
 20. باتری های مقاوم :تحقیق و تولید باتری هایی با عمر طولانی و مقاومت بالا در برابر پرتوهای شیمیایی